14 อาหารเวียดนาม สตรีทฟู้ด ยอดฮิต อร่อยเด็ด รสชาติต้นตำรับ

ขณะที่ นายจู ดึ๊ก หยุ๋ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ไทยและเวียดนามได้พัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 พร้อมสถาปนาการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง แล้วถึง 20 คู่จังหวัด การประชุมหารือและข้อเสนอแนะที่ได้จากภาคเอกชนของไทยในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป.