แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกปี 2566 พร้อมแนวทางรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตโลกต่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย Nectec : Nationwide Electronics And Laptop Technology Heart

ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. Economic Highlightไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ รายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE และดัชนี ISM PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ รวมถึงรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซนและญี่ปุ่น นอกจากนี้… 5) ติดตามการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ในเดือน พ.ย. และการประชุมด้านเศรษฐกิจส่วนกลางจีน (CEWC) ประจำปี 2021 ในเดือน ธ.ค. ถึงแม้จะได้รับการช่วยเหลือเหล่านี้ แต่โลกก็ยังคงต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิด The…